Tuesday, May 3, 2011

黄金十年:合成统一鸿鹄之志(二) 壮大羽翼翱翔千里●草根牛马

2011/05/02 2:52:54 PM
●草根牛马

上周提到的合成统一(HapSeng),因其红股和附加股计划悬而未决,就摇电话去问其公司秘书进展如何。

得到的答复是,投资银行正在进行私下配股计划。

依照之前建议,私下配股计划完成之后就是回馈股东的红股计划,看来好事近了。

只是这计划比原定时间表拖迟了逾一个半月,还没下文,未免让小股东心急如焚,公司应该适时交待一下,请我们稍安毋躁。

公司这次建议可谓庞大,首先私下配股达20%,虽然近日股价节节败退,配售价肯定调低,但预计要筹募高达7亿令吉应该不是问题。

小股东最关心的,是1送2红股2之后,其5配1附加股的献购价是否也和近日的交易平均价平步调低。

依照公司的意愿,如定在35%折扣,(以5.80令吉作参考),那么附加股的价钱应是介于1.20令吉左右,比之前的理论设定价(1.31令吉)便宜,不过附送1张凭单数额不变。

公司可因此进一步从附加股筹获5.5亿令吉,以及未来凭单转换的款项约8亿令吉。

重点在于,合成统一需要这么多资金来干什么?

建议书中说明其中5亿令吉是来减低贷款;另外4.5亿令吉则是作为业务扩充用途,其他3亿令吉为营运成本。

不容有失

我们看合成统一的2010年营业额为28亿令吉,收益为4亿令吉,因此判断上述募资确实为公司未来成长的分水岭,应用得当的话,可在未来5年带来3倍至5倍的成长效益,是以不容有失。

我们这些小股东、小燕雀,自然猜不透合成统一这只鸿鹄有何凌云壮志,不过公司作风向来稳健,相信是不会无的放矢。

只是我们也须献上忠告,不要像另一只超级鸿鹄——森那美一样,野心太大,什么业务都想一把揽在身上,又办银行又跨足海外油气工程,每隔3、5年就来个管理不当,悲鸿折翼;如不是传统油棕业务救了它,只怕难以翻身。

我之所以举森那美,不是没有理由的。

合成统一业务多元化,广及种植、建筑、产业汽车、农肥,和森那美有很多相似之处,只是大小有别而已。

森那美过去几年营业额在300亿令吉左右,撇开去年能源工程亏大钱不算,盈利约在22亿至30亿令吉,比较合成统一的营业额20亿至28亿令吉,盈利由以前约1亿大幅度增加到3亿至4亿令吉,在赚幅方面已有超越大哥的风范。

以股本来看,森那美缴足资本为30亿令吉(每股50仙),股价为9令吉,市值约540亿令吉;合成统一缴足资本为6.2亿令吉(每股1令吉),股价为5.80令吉,市值约36亿令吉,比起来,合成统一反倒象只“小云雀”了。

只是这只“小云雀”有鸿鹄之志,观其每股赚益、本益比和周息率,比森那美这大鸿鹄只强不弱。

扩大资本完成之后,股本将膨胀至25亿至27亿股(不包括凭单转换),如果营业额没有大大的成长,是难以说得过去的。

就让我们耐心等多几年,看这只鸿鹄如何壮大羽翼,带小股东翱翔千里。

1 comment:

  1. Muathuoctot chuyên cung cấp các mặt hàng bổ trợ sức khỏe cho mọi người, ví dụ như thuốc điều trị xương khớp
    thuốc hỗ trợ tim mạch
    thuốc tăng cường sinh lực cho nam giới, .v..v..
    Hãy liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết

    ReplyDelete